Cronlank Gouconranon

Super! 2 Učebnice a pracovní sešit (Němčina jako druhý cizí jazyk)PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
G. Neuner a kol.Učebnice a pracovní sešit s audio CD, české vydání. Učebnice Super! je určená pro žáky středních škol a víceletých gymnázií, kteří se učí němčinu jako druhý jazyk. Učebnice má schvalovací doložku MŠMT. Učebnicová řada Super! je určena studentům středních škol a žákům víceletých gymnázií a vede ve třech dílech na úroveň B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Kniha je tištěna barevně, pracovní sešit je tištěn dvoubarevně (černá a modrá barva). Vložené audio-CD obsahuje všechny nahrávky k pracovnímu sešitu. Má schvalovací doložku ministerstva školství.Koncepce učebnice se soustředí na žáka z českého prostředí (v pojetí gramatiky, slovní zásoby, fonetiky i reálií). Učebnice vychází ze znalostí a zkušeností, které žáci získali ve vyučování prvního cizího jazyka a češtiny. Učebnice má integrovaný pracovní sešit. Na vloženém CD jsou nahrávky k fonetickým cvičením a k tréninku dovedností (poslech). Každý díl obsahuje 15 lekcí rozdělených do 5 modulů. Super! nabízí: - atraktivní témata a texty pro mládež - přehlednou gramatiku s českými komentáři, která je systematicky vystavěná ve třech stupních: - gramatická okénka nově probíraných jevů v průběhu lekce - gramatické shrnutí učiva na konci lekce - souhrnný přehled gramatiky v závěru učebnice - na začátku každého modulu vstupní stranu s obrazovým materiálem a cvičeními k rozmluvení (od začátku průběžná příprava na ústní zkoušky – popis obrázku) - v prvním modulu úvod do výslovnosti a pravopisu německého jazyka, v němž se žáci postupně seznamují s novými hláskami a odlišným psaním hlásek, které již znají z češtiny - pestrou nabídku fonetických cvičení s důrazem na kontrastivní přístup, nahrávky na vloženém CD - v závěru každé lekce shrnující cvičení s klíčem ke gramatickým jevům a komunikačním prostředkům (klíč a kontrolní nahrávky na www.hueber.cz) - trénink řečových dovedností a systematickou přípravu na novou maturitu - na konci modulu zajímavosti a projekty zaměřené na české, německé a rakouské reálie na pozadí společného kulturního a historického kontextu - nové prvky v mezipředmětových vztazích, např. propojení fonetických cvičení s geografií německy mluvících zemí - k rozmluvení žáků audioorální cvičení, které slouží automatizaci probraných komunikačních prostředků - německo-český slovníček podle lekcí, rozdělený vždy do dvou částí na produktivní (aktivní) a receptivní (pasivní) slovní zásobu - testy a sebeevaluaci podle požadavků SERR V učebnici naleznete následující moduly: 6. Arbeit und Freizeit 7. Menschen und Gesundheit 8. Schule und Berufe 9. Medien und Freizeit 10. Natur und Umwelt


Dále prodáváme globusy kolní poteby a uebnice pro pedkoláky.Nmina UebniceMapy.czhttpsucebnicemapy.czjazykoveucebnicenemcinaNabízíme uebnice pro základní a stední koly gymnázia a uilit. Vede ve tech dílech na úrove B1 Spoleného evropského referenního rámce pro jazyky a zohleduje poadavky nové maturitní zkouky. Direkt 2 NEU je druhý díl z kombinované tídílné uebnice a pracovního seitu nminy jako druhého cizího jazyka na znalostní úrovni A2 a B1 s rychlejí progresí vhodná pro výuku mládee. Super 2 CD zum Kursbuch CZ. Super 3 uebnice a pracovní seit CD Nmina j. Jin Friederike Rohrmann Lutz ISBN 01426 .


Hueber Super

pepracované vydání. SUPER1 Nmina jako druhý jazyk uebnice a pracovní seit Gerhard Neuner kolektiv autor Uebnice nminy pro stední koly a víceletá gymnázia je urena pro výuku druhého cizího jazyka. Hueber München 2008 1. Trestní psychologie bakalářský titul. Kadé cviení má odvolávku na stranu uebnice.Super Nmina jako druhý cizí jazyk uebnice a pracovníhttpshueber.deseitepgunterrichtenczspeLehrkräfte die mit Super unterrichten können diese gratis über die Repräsentanz hueberhueber.cz bestellen. S uebnicí vloenou do koíku zákazníci asto kupují S titulem Super 1 Uebnice a pracovní seit Nmina jako druhý cizí jazyk souvisí. Anta Kursia Lina Pilypaityte Erna Szakály Sara Vicente Carmen Cristache Birgit Kirchner Radka BlakováPecová Veronika Hutarová Friderike Komárek Jana Nálepová. Hledáte knihu Super 1 uebnice a pracovní seit nminy A1 CD zdarma od Sara VicenteCarmen CristacheAnta KursiaLina PilypaitytBirgit KirchnerErna Szakály? Rychlá a výhodná doprava od 29 K Skvlý výbr knih deskových her a dárk. Uebnice a pracovní seit A1 KURSIA Anta NENER Gerhard. Zaměstnanci knihovny TCU. Nmina jako druhý cizí jazyk. S titulem Heute haben wir Deutsch 2 Pracovní seit souvisíSuper 2 uebnice a pracovní seithttpsknihyskola.cz25776super2ucebniceapracovnisesit.htmlUebnice má schvalovací doloku MMT.499 KSklademSuper1 Nmina jako druhý jazyk uebnice a pracovní seithttpsburzaucebnic.cz192234super1nemcinajakodruhyjazykSuper1 Nmina jako druhý jazyk uebnice a pracovní seit Autor Gerhard Neuner kolektiv autor Nakladatelství Hueber ISBN 9783190010639. Jarní integrace Průtoková chyba Chyba. Nmina jako druhý. Zdravotní vědy FSU. Super 1 Uebnice a pracovní seit Nmina jako druhý cizí jazyk UebniceMapy.cz Pihláení. Super 1 uebnice a pracovní seit nminy A1 CD zdarma Sara Vicente Carmen Cristache Anta Kursia Lina Pilypaityt Birgit Kirchner Erna Szakály kniha. Zdarma střední škola diplom online zdarma notebook pro dospělé. Dále pak testovací oddíly pro kontrolu pokroku ák a pehled gramatiky probrané v uebnici. Sir Ken Robinson Education zabíjí kreativitu. Fremdsprache. Uebnicová ada Prima je vytvoena primárn pro mláde která se uí nmecký jazyk jako druhý cizí jazyk. Uebnice pro výuku cizích jazyk.

Knihy zdarma Jane Eyre.


Levné elektronické knihy Super! 2 Učebnice a pracovní sešit (Němčina jako druhý cizí jazyk) PDF. knihy vo formáte PDF úplne G. Neuner a kol..

Super 3 Hueber Super 2 Hueber