Cronlank Gouconranon

Český jazyk - Testové úlohyPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Drahuše MaškováJedná se o sbírku opakovacích testových úloh středoškolského učiva a komplexních testových úloh ke společné části maturitní zkoušky. Společně s publikacemi ČESKÝ JAZYK – přehled středoškolského učiva, LITERATURA – přehled středoškolského učiva, LITERATURA – testové úlohy, OBSAHY A ROZBORY DĚL a čtyřmi díly ČÍTANEK vám poslouží nejen při pravidelné výuce českého jazyka a literatury, ale následně i při přípravě k maturitě a přijímacím zkouškám na vysokou školu. Koncepce sbírky vychází z požadavků MŠMT na novou podobu maturitní zkoušky. První část sbírky obsahuje 750 opakovacích testových úloh určených k průběžnému procvičovaní učiva během studia. Úlohy jsou chronologicky uspořádány dle jednotlivých kapitol učebnice ČESKÝ JAZYK – přehled středoškolského učiva. Počet testových úloh je pro každé téma zastoupen tak, aby dostatečně ověřil znalosti z dané oblasti. Jde o úlohy s uzavřenou odpovědí, student volí odpověď ze čtyř nabízených, pouze jedna je správně. Tento typ testových úloh je velice efektivní, jednoduchým a přehledným způsobem umožňuje zopakovat a ověřit si znalosti z české a světové literatury. Druhá část sbírky obsahuje 600 komplexních testových úloh, které jsou určeny k přípravě ke společné části maturitní zkoušky. Ve shodě s její koncepcí jsou úlohy rozděleny do dvou úrovní obtížnosti (300 úloh základní úrovně obtížnosti a 300 úloh vyšší úrovně obtížnosti). Obě úrovně obtížnosti se vzájemně odlišují sledováním cílových kompetencí studentů, vyšší úroveň obtížnosti obsahuje úlohy akcentující schopnost teoretického uvažování studentů a aktivní práce s texty a danými požadavky. Proto tato úroveň obsahuje kromě uzavřených úloh (úlohy s výběrem z více odpovědí, úlohy přiřazovací, úlohy dichotomické) také úlohy otevřené, u nichž musí student prokázat schopnost logického myšlení, dedukce, a to vše při zapojení znalostí o daném problému. Na konci knihy je zařazen klíč se správnými řešeními všech úloh.


formatlistbulletedKategorie. Spolen s publikacemi ESKÝ JAZYK pehled stedokolského uiva LITERATURA pehled stedokolského uiva LITERATURA testové úlohy OBSAHY A ROZBORY DL a tymi díly ÍTANEK vám poslouí nejen pi pravidelné výuce eského jazyka a literatury ale následn i pi píprav k maturit a. Neapol Florida. x U kadé úlohy . Krátká historie anglické literatury Sikorska PDF. Enid Blyton knihy ke stažení.


Spolen s publikacemi eský Jazyk pehled stedokolského uiva Literatura pehled stedokolského uiva Literatura testové úlohy Obsahy A Rozbory DL a tymi díly ítanek vám poslouí nejen pi pravidelné výuce eského jazyka a. Maková Drahue Mgr. Drahue Maková? Rychlá a výhodná doprava od 29 K Skvlý výbr knih deskových her a dárk. roník 89 let 4. stupe Z Pedkoláci 1. Rok vydání neuveden. 6 eský jazyk testové úlohy Literatura testové úlohy Cena V textu Lokalita Praha 8 . Kniha Testové úlohy nejen pro devááky Autor. UebniceMapy.cz. Autor Kanda Roman. eský jazyk Testové úlohy Mgr. Sbírka obsahuje celkem 1350 testových úloh 750 opakovacích testových úloh stedokolského uiva úlohy jsou chronologicky uspoádány dle kapitol uebnice eský Jazyk pehled stedokolského uiva a jsou ureny k prbnému opakování a. eský jazyk testové úlohy. eský jazyk Testové úlohy Jedná se o sbírku opakovacích testových úloh stedokolského uiva a komplexních testových úloh ke spolené ásti maturitní zkouky. Obecné předměty BSC. a literatury. Kniha eský jazyk Testové úlohy na www.alza.cz. Maturitaeský jazyktestové úlohy popis komentáe a vekeré informace o knize.

Nejlepší knihy pro čtení pro studenty v Indii.


Regionální e-knihy Český jazyk - Testové úlohy PDF. Elektronické knihy epub PDF Drahuše Mašková.