Cronlank Gouconranon

Česká čítanka - Adaptované texty a cvičení ke studiu češtiny jako cizího jazykaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Ilona KořánováČítanka je určena studentům češtiny jako cizího jazyka, kteří mají rádi příběhy a mýty a na základě jejich významového sdělení je baví odhalovat jazykové zákonitosti češtiny. Obsahuje soubor sedmnácti adaptovaných textů např. K. Čapka, K. J. Erbena, D. Fischerové, J. Haška, B. Hrabala, B. Němcové, J. Seiferta, Z. Svěráka nebo dvojice J. Suchý a J. Šlitr. Důraz se klade na rozvoj porozumění a na rozšiřování slovní zásoby. V kontextu zřetelně zobrazené komunikační situace se potom procvičuje určitá významová nebo gramatická kategorie. Velká pozornost se věnuje kategorii vidu, metodika je založena na výzkumu Českého národního korpusu. Převládá výrazná žánrová rozmanitost humorně laděných textů: Dialog, povídka, filmový scénář, anekdota, mýtus, divadelní hra, báseň a další. Specifika českého humoru a české mentality mohou studenti odhalovat porovnáváním obsahu a sdělení jednotlivých textů s kulturními zkušenostmi a návyky své země. Čítanka je koncipována tak, aby se mohla začít používat jako doprovodný výukový materiál ke gramatickým učebnicím češtiny pro studenty na prahu úrovně A2. Po dokončení práce s čítankou by měli studenti ovládat úroveň A2 aktivně a pasivně slovní zásobu úrovně B1 až B2. Úplný počet všech lemmat ("slov v základním tvaru") v celé čítance je asi 3 000. Čítanku doplňují ilustrace Petra Herolda a podrobný anglický, německý a ruský slovníček (podle mutace). Vychází ve třech mutacích sémanticko-gramatického přehledu: anglicky, německy a rusky. Tato publikace je anglickou mutací.


CD ke knize eská ítanka adaptované texty a cviení ke studiu etiny jako cizího jazyka ítanka je urena studentm etiny jako cizího jazyka kteí mají rádi píbhy a mýty a na základ jejich významového sdlení je baví odh. Adaptované texty a cviení ke studiu etiny jako. ítanka je urena studentm etiny jako cizího jazyka kteí mají rádi píbhy a mýty a na základ jejich významového sdlení je baví odhalovat jazykové zákonitosti etiny. Obsahuje soubor.


eská ítanka adaptované texty a cviení ke studiu etiny jako cizího jazyka nmecky Autor Koánová Ilona Nakladatel Akropolis EAN 00248 ISBN 00248 Popis 2 kniha flexi 288 stran esky nmecky Rozmry 167 235 cm Rok vydání 2013 Jazyk esky nmecky. Koánová Ilona. Obchodní psychologie. Get this from a library eská ítanka adaptované texty a cviení ke studiu etiny jako cizího jazyka. BGSU Poplatek za poplatek. Chase dobré známky odměny. Info Akropolis 2013 1. Obsahuje soubor sedmnácti adaptovaných text nap. Po dokonení práce s ítankou by mli studenti ovládat úrove A2 aktivn a pasivneská ítanka adaptované texty a cviení ke studiu etinyhttpsknihydeml.czceskacitankaadaptovanetextyacvicenikestudiuítanka je urena studentm etiny jako cizího jazyka kteí mají rádi píbhy a mýty a na základ jejich významového sdlení je baví odhalovat jazykové zákonitosti etiny. Po dokonení práce s ítankou by mli studenti ovládat úrove A2 aktivn a pasivn slovní zásobu úrovn B1 a B2. eská ítanka adaptované texty a cviení ke studiu etiny jako cizího jazyka. Certifikovaný forenzní počítačový zkoušející. Hodnocení a recenze.332 KSklademCeska citanka ilona koranova Nejrychlejí.CZhttpsnejrychlejsi.czceska citanka ilona koranovaítanka je urena vem kdo se uí nmecky. Ilona Koánová. Zaáteníci zde najdou jednoduí nmecký text v krátkých íkankách píslovích a reních pro pokroilejí jsou ureny hlavn povídky písniky a anekdoty. Oblíbené školní knihy.

University of Minnesota Duluth.


Dobré knihy PDF Česká čítanka - Adaptované texty a cvičení ke studiu češtiny jako cizího jazyka PDF. Regionální e-knihy Ilona Kořánová.