Cronlank Gouconranon

English All Around - Kurz angličtiny pro školy a samouky + CD MP3PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Alena KuzmováNová učebnice angličtiny je určena studentům gymnázií, středních a jazykových škol i samoukům. Vede studenty k úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jejím cílem je naučit studenty potřebné gramatice a slovní zásobě, aby byli schopni komunikovat s cizincem v běžných situacích a aby porozuměli jak psaným, tak mluveným anglickým textům. Každá z 20 lekcí obsahuje: - texty a rozhovory zaměřené na určité téma včetně slovní zásoby - přehledný výklad gramatiky - velký počet cvičení včetně poslechových - fráze z oblasti společenské konverzace - informace ze života ve Velké Británii Po pěti lekcích je vždy zařazeno opakování (Revision), kde si studenti mohou ověřit míru získaných vědomostí. Na konci učebnice je přehled nepravidelných sloves, seznam nejpoužívanějších frázových sloves, přehled slovesných tvarů a souhrnný česko-anglický a anglicko-český slovník. Učebnici doprovází CD ve formátu MP3 s nahrávkami hlavních textů, dialogů a poslechových cvičení, namluvené britskými a americkými rodilými mluvčími. Nahrávka napomůže upevnění slovní zásoby, procvičení výslovnosti a schopnosti lépe porozumět mluvenému projevu. Titulu byla udělena schvalovací doložka MŠMT ČR.


Uebnice je pehledn zpracována a tak je vhodná pro samostudium. English All Around Kurz anglitiny pro koly a samouky CD MP3. Ministerstvo školství UK. Soubor poslechových cviebních text pro koly a samouky. Claremont McKenna Science. Kurz anglitiny pro koly a samouky .


Výsledek CMS NIt. Jak funguje návrh NFL. Kurz anglitiny pro koly a sa. Objednací kód NA255404. Alena Kuzmova English All Around Kurz anglictiny pro skoly a samouky.pdf. English All Around Kurz anglitiny pro koly a samouky. University of Maryland Psychiatrie. U dodavatele. Anglitina pro zaáteníky A12.490 K Anglitina pro mírn pokroilé B12.490 K Více informací Kurz anglitiny online pro mírn pokroilé I. Nauíte se v ní jak se seznámit v anglitin. Kredit umoní i stahování neomezenou rychlostí. Souástí publikace je CD ve formátu MP3. Príloha CD MP3. Knihykola Jazyková kola Anglitina English All Around Kurz anglitiny pro koly a samouky CD MP3. Kniha autor Alena Kuzmová . Uebnici doprovází CD ve formátu MP3 s nahrávkami hlavních text dialog a poslechových cviení namluvené britskými a americkými rodilými mluvími.

F Scott Fitzgerald Velký Gatsby film.


PDF knihy ke stažení English All Around - Kurz angličtiny pro školy a samouky + CD MP3 PDF. Audio knihy zdarma Alena Kuzmová.