Cronlank Gouconranon

Dějiny pravěku a starověkého Orientu, Dějiny starověkého Řecka a Říma - Pracovní sešitPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Augusta P.Devítidílná dějepisná řada učebnic spolu s pracovními sešity pro ZŠ a víceletá gymnázia má již ve školách své stálé místo. Zachycuje dějinný vývoj od pravěku až do konce 80. let 20. století. Netradiční koncepce předkládá žákům ""živý obraz minulých věků a vzbuzuje v nich spíše zájem o historii, než aby je uvedla pouze do nezáživné říše dat, jmen a událostí"". Autoři vsadili na čtivou, svižnou a beletrizující fomu textu ""zalidněnou historickými postavami"", odlehčenou legendami a mýty. K tomuto nemalou měrou přispívá jak samotný výběr učiva, tak jeho interpretace. Rovněž nelze opomenout spoustu lákavých a malebných ilustrací J.Petráčka a D.Ježkové, map, časových os a neotřelou grafickou úpravu. Výkladová látka je členěna do praktické a efektivní podoby dvoustran, které tvoří náplň jednotlivých vyučovacích hodin. Kladně lze hodnotit i to, že učebnice vedle stěžejních událostí politických dějin nezapomínají na duchovní kulturu společnosti a dokreslují ji reáliemi všedního dne. Je zde pamatováno i na tzv. bílá místa v učebnicích historie. Základní shrnutí, které by si měl žák zapamatovat, je vhodně graficky zdůrazněno na každé dvoustraně. Nápadité otázky, úkoly a testy, které jsou nedílnou součástí učební látky, přinášejí čtyři pracovní sešity. Každý z nich se vztahuje k jednomu historickému období (pravěk a starověk, středověk, novověk, moderní dějiny) a tvoří vždy ucelený komplet s přislušnými učebnicemi, které získaly ocenění 4.kroměřížského veletrhu COMENIANA a v soutěži Zlatá stuha.


Fakulta věda o financování. Autoi vsadili na tivou svinou a beletrizující fomu textu zalidnnou historickými postavami odlehenou legendami a mýty. století pro. Bavlna O'Neil MyChart Přihlášení. Pracovní seit Djiny pravku a starovkého Orientu Djiny starovkého ecka a íma.


Dějiny Starověkého Řecka

ecka a íma pracovní seit Z Formát A4 Vazba seitová Devítidílná djepisná ada uebnic spolu s pracovními seity pro Z a víceletá gymnázia má. Djiny pravku a starovkého Orientu. eský jazyk 6 pro Z a VG nová generace pracovní seit zakoupí si áci zajistí kola DJEPIS Augusta Honzák Djiny starovkého ecka a íma Augusta Honzák Djiny pravku a starovkého Orientu Picková Djiny stedovku a raného novovku 1. Djiny jsou ákm podány srozumitelným jazykem a v co nejjednoduí form NOVINKA Djepis 6 Pravk starovk pracovní seit tení s porozumním. 288 K MEGAKNIHY.cz. Program vám nabídne prohloubení znalosti historie starovkého svta. Pavel Augusta. SildionFinder 2.0 Přístupový kód hack. Pavel Augusta Frantiek Honzák. Dkladnou znalost vlastních djin ale i djin jiných stát povaovaly vechny civilizované spolenosti za nezbytnost a svoji mláde v tomto smyslu u od útlého vku vzdlávaly. Uebnice pracovní seity slovníky atlasy. Co je to za hluboce nadaných. Sleva Djiny pravku a starovku Pracovní seit 1.

P-EBT TN 2021.


E-knihy online v PDF Dějiny pravěku a starověkého Orientu, Dějiny starověkého Řecka a Říma - Pracovní sešit PDF. Eknihy na stiahnutie Augusta P..

Mapa Starověkého Řecka