Cronlank Gouconranon

Anglicko-český, česko-anglický praktický slovníkPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
kol.Jedná se o autorsky původní slovník. Snahou při jeho tvorbě bylo v co nejhutnější, avšak maximálně přehledné formě postihnout skutečnou slovní zásobu jak češtiny, tak i angličtiny. Ačkoliv jde o slovník rozměrem střední, svým obsahem a záběrem se na našem trhu řadí spíše k slovníkům větším. Všechna hesla a významy jsou ověřeny na základě informací z důvěryhodných zdrojů, pečlivě zpracovány a graficky upraveny tak, aby Vám umožnily co nejrychleji nejen najít správný překlad, ale také jej správně použít v daném kontextu. Při práci na anglické straně slovníku autoři vycházeli z nejnovějších anglických výkladových slovníků renomovaných nakladatelství jako jsou Collins, Oxford, Cambridge, Longman, Cassell, Merriam Webster, Chambers, Random House, Bloomsbury, z řady slovníků frázových sloves, idiomů a slangu, z odborných slovníků a encyklopedií, v neposlední řadě z vlastních korpusových zdrojů a internetu. Česká strana je založena na vlastním rozsáhlém výkladovém slovníku češtiny, který autoři vytváří již od roku 2001. Tento živý, průběžně aktualizovaný a neustále rozšiřovaný slovník tvoří jednotící základ všech překladových slovníků, které nakladatelství postupně vydává v knižní i elektronické. Obsahuje současnou frekvenčně uspořádanou slovní zásobu, nechybí ani nejnovější termíny technické, ekonomické či právní, odrážející technologický pokrok počátku nového tisíciletí či začlenění naší země do Evropské unie. Výsledkem práce autorů je skutečně praktický slovník, jehož kvality ocení všichni, kdo pracují s cizím jazykem a chtějí mít k dispozici aktuální slovní zásobu v co nejširším rozsahu. Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá Formát: 124 x 170 x 50 mm , 1312 stran hesel: 70 000 příkladů, idiomů a frází: 14 000 překladů: 220 000 Hlavní vlastnosti Aktuální slovní zásoba věrně odrážející současný psaný i mluvený jazyk Včetně odborné terminologie a ustálených slovních spojení Dvoubarevný tisk pro lepší přehlednost hesel Nezbytný pomocník pro práci, studium i volný čas.


Bezpený nákup. Recenze produktu Anglickoeský a esko. Odkaz bydlení. Jak najít zaslechnuté anglické slovo i kdy neznáte jeho písemný tvar? Pouijte ná poslechový slovník. V obou ástech A i A je uveden pepis výslovnosti.


Ná multijazyný pekladatelský portál Slovnicek.cz nabízí i slovník online který ke kadému slovu nabízí více moných význam a peklad. 35.000 hesel a 90.000 jejich ekvivalent. Kennesaw State University Pozoruhodné absolventy. Anglickoeský eskoanglický praktický slovník je doporueným slovníkem ke státním maturitám. Slovník obsahuje 35.000 nejfrekventovanjích hesel. Vekeré informace o produktu. Procházka dvou měsíců knihy. Pedstavujeme vám ji 3. Hesla jsou lenná podle význam doplnna poznámkami i píklady a pehledn. S obrovským obsahem 70 000 hesel 14 000 píklad idiom a frází 220 000 peklad vetn odborné terminologie a ustálených slovních spojení patí. Kupte knihu Anglickoeský eskoanglický praktický slovník Zahradníek s 25 slevou za 381 K v oveném obchod. Cool Jobs s CS stupni. Tento ANGLICKOESKÝ ESKOANGLICKÝ PRAKTICKÝ SLOVNÍK je uren irokému okruhu uivatel. Jedná se o autorsky pvodní slovník.Snahou autor pi jeho tvorb bylo v co nejhutnjí avak maximáln pehledné form postihnout skutenou slovní zásobu jak etiny tak i anglitiny. Anglickoeský eskoanglický praktický slovník Nakladatel Lingea 4 ISBN 71104 Popis 1 kniha vázaná 1312 stran esky Rozmry 115 165 cm Rok vydání 2011 2. Kupte knihu Anglickoeský eskoanglický praktický slovník CD Zahradníek Zahradníková collegium s 23 slevou za 277 K v oveném obchod. Gramatické a komunikativní informace. Popis Prodám tyto dve vydaní esko anglického slovniku rada zalu zásilkovnou za 65 nebo pedám v Praze Prohlédnte si celou moji nabídku prosím.

Vysoké školy v Seattlu pro zahraniční studenty.


Univerzitní knihovna Anglicko-český, česko-anglický praktický slovník PDF. Eknihy na stiahnutie kol..