Cronlank Gouconranon

Nová literatura pro střední školy 1 (učebnice)PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
L. Borovička, I. Kilianová, H. Křížová, A. Mladějovská, P. Šidák, D. ŠmajstrlováPrvní díl učebnicové řady Nová literatura 1 pro střední školy je určen pro 1. ročník středních škol a gymnázií. Úvodní kapitola učebnice představuje žákům literaturu jako svébytný umělecký druh. Dále je učebnice řazena chronologicky a obsahuje učivo od nejstarších písemných památek po literaturu 18. století. Poslední kapitola učebnice zavádí základní literárněteoretické pojmy užívané při interpretaci děl. Učebnicové texty naplňují požadavky rámcových vzdělávacích programů a již od 1. ročníku soustavně připravují středoškoláky ke státní maturitě z předmětu český jazyk a literatura. Orientaci v učebnici usnadňuje výborné grafické zpracování. Učebnicový text je rozdělen podle typu předkládaných informací do odpovídajících výkladových bloků a postranních rámečků. Výjimečnost učebnicové sady Nová literatura 1 pro střední školy spočívá zejména v tom, že: - učí rozboru a interpretaci literárních děl, která se často vyskytují na školních seznamech literárních děl k maturitě;- systematicky seznamují studenty se základními literárněteoretickými pojmy, které jsou využívány k interpretaci děl;- rozvíjí čtenářskou gramotnost a soustavně procvičuje porozumění textu;- představuje historické pozadí doby vzniku literárního díla, uvádí žáka do kontextu doby a rozvíjí tak mezipředmětové vazby;- doplňuje učebnicové texty bohatým obrazovým materiálem a odkazy na filmové adaptace literárních děl. Učebnicovou sadu tvoří učebnice, samostatně prodejný pracovní sešit a samostatně prodejný průvodce pro učitele. Inovativní přístup k výuce literatury spočívá zejména v důkladném rozboru významných děl, se kterými se žák setká v učebnici, a následně v aplikaci nabytých vědomostí v samostatně prodejném pracovním sešitě.


Čínská ebooková aplikace. díl Milan Bednaík Radmila Hýblov. roník stedních kol a gymnázií. Pedstavujeme Vám uebnici která tvoí souást uebnicové sady Nová literatura 3 pro stední koly urené pro 3.


Nová Literatura 1 Pro Střední Školy Učebnice

Znáte sérii. sleva 5 z celé ástky pi nákupu nad 1000 K. Bonus na kadých 15ks získáváte 1ks Nová literatura 1 uebnice. roník stedních kol. roník S pár stránek popsaný propiskou pracovní seit50 K 3.literatura maturita pouit zvýrazova70 K 4.ítanka 2 maturita nová80 K Prosím pite na email Plchova.Katkaseznam.cz nebo. Příklad zahraniční literatury ve výzkumném papíru. Úvodní kapitola uebnice pedstavuje ákm literaturu jako svébytný umlecký druh. Stahujte na www.flexilearn.cz. Nová za 249K. Slouí k seznámení a pipomenutí uiva literatury s drazem na katalog poadavk ke státní maturitní zkouce. Bezplatná ukázka. Bleskové dodání . Literatura pro 1. Univerzitní náklady na University za semestr. Prelistujte stránky knihy preítajte si recenzie itateov nechajte si odporui podobnú knihu z ponuky viac ako 19 miliónov titulov.8 SklademLiteratura pre stredni skoly 1 rocnik Sleviste.czhttpssleviste.czliteratura pre stredni skoly 1 rocnikDále je uebnice azena chronologicky a obsah.

Python stáhnout f.


Knihy v PDF fórum Nová literatura pro střední školy 1 (učebnice) PDF. E-knihy online v PDF L. Borovička, I. Kilianová, H. Křížová, A. Mladějovská, P. Šidák, D. Šmajstrlová.

Literatura Učebnice Učebnice Literatury Pro Střední Školy Nová Literatura Pro Střední Školy Literatura Pro Střední Školy