Cronlank Gouconranon

Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU 1.díl (kniha+CD)PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Calda EmilUčebnice je součástí čtyřdílné řady učebnic matematiky pro střední školy. Je vhodná pro všechny typy středních škol s nižší hodinovou dotací matematiky, včetně středních odborných učilišť. Součástí této učebnice je CD V dotisku z roku 2008 byly nově doplněny klíčové kompetence, které učebnice utváří a rozvíjí, očekávané výstupy jednotlivých kapitol a průřezová témata, jejichž realizaci učebnice napomáhá. Dotisk z roku 2009 je doplněn o výukový program na CD, který může podstatně přispět k pochopení řady pojmů a jejich vlastností z tematického okruhu Funkce i k jejich efektivnímu procvičení. Hlavní menu výukového programu je rozděleno na tři části: teorii, sbírku příkladů a testy znalostí. Velmi hodnotné je dynamické vykreslování grafů elementárních funkcí a popis jejich vlastností z daného parametrického systému. U všech příkladů sbírky jsou výsledky, řešené příklady obsahují i postupně zobrazitelné nápovědy. Interaktivní program je vhodný pro samostudium i pro promítání přes dataprojektor, je spustitelný přímo z CD bez jakékoli instalace.OBSAH: 1 Shrnutí a prohloubení základních poznatků z algebry 2 Shrnutí a prohloubení základních poznatků z geometrie 3 Mnohočleny 4 Lomené výrazy 5 Lineární funkce 6 Lineární rovnice a nerovnice o jedné neznámé 7 Soustavy lineárních rovnic a nerovnic 8 Kvadratická funkce a její graf 9 Kvadratická rovnice a nerovnice Výsledky úloh Seznam použitých symbolů a značek Rejstřík Schválilo MŠMT č.j. 29000/07-23 dne 8. července 2008 k zařazení do seznamu učebnic pro střední vzdělávání pro předmět matematika s dobou platnosti šest le


Skills focus lessons and communication workshops provide a s. Matematika Nakupoval jsem ji nkolikrát a vdy spokojenost. Monost osobního potkání se v Praze anebo zaslání potou. Objednávejte knihu Matematika pro netechnické obory SO a SOU 3.díl v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Matematika pro gymnázia Funkce knihaCD 1 186 K skladem PROMETHEUS. Lokální literatura o rovnosti žen a mužů.


Emil Calda . Johns Hopkins Bloomberg škola veřejného zdraví. Macbeth GCSE English Literature Revision. Kniha Matematika pro netechnické obory SO a SOU 1.díl CD Autor Calda Emil Uebnice je souástí tydílné . Matematika pro netechnické obory SO a SOU 1.díl knihaCD 190 K skladem PROMETHEUS Calda Emil DO KOÍKU. Titul je zaazen do ánr Uebnice vzdlání S Matematika a geometrie ISBN 60201. IT Jobs s Associates titul Reddit. Vytvořit databázi SQLite Python. Matematika pro stední odborné koly a studijní obory stedních odborných uili 6. Pedagogika mládee Matematika pro netechnické obory SO a SOU 1. Nakupujte Knihy online.

Chemie solidní státě Vedantu.


Elektronické knihy nejznámější PDF Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU 1.díl (kniha+CD) PDF. Levné PDF knihy Calda Emil.