Cronlank Gouconranon

Genetika pro gymnáziaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Kočárek EduardNová učebnice genetiky svým obsahem a netradiční koncepcí reflektuje nejmodernější poznatky v tomto oboru, ale zároveň podává co nejucelenější výklad středoškolského učiva. Text předpokládá základní znalost obecné (zejména buněčné) biologie. Učebnice je pojata jako soubor vybraných poznatků, které ilustrují vývoj genetického poznání od samých počátků až do současnosti. Proto je ve většině kapitol zdůrazněn historický aspekt, který přispívá k lepšímu pochopení učiva. Na mnoha místech jsou diskutovány také etické a společenské problémy vyplývající ze stálého růstu genetického poznání a jeho širokého uplatnění v medicíně, zemědělství a biotechnologii. Studenti mají možnost se v základních rysech seznámit se současnými možnostmi genetického poradenství a reprodukční medicíny, jejichž služeb využívá stále více pacientů. Kniha je určena širokému spektru středoškolských studentů od pasivních posluchačů až k vyhraněným zájemcům, kteří by se rádi věnovali genetice i na vysoké škole, popř. ve svém budoucím zaměstnání. Věříme, že si k ní najdou cestu také studenti bakalářských, popř. nástavbových oborů s biologickým, zdravotnickým či ekologickým zaměřením.


Frederick Forsyth Nová kniha 2020. Nakladatel . Tisíce let nádherných sluncí. Nesmrtelní meluha koupit. B Bash skript.


Klinická genetika a vrozené vady. Uebnice máme nové i z druhé ruky. Vetky knihy autora. Genetika pro gymnázia marda Jan Nejen ti kteí budou studovat na pírodovdeckých nebo lékaských fakultách ale vichni vzdlaní stedokoláci se budou stále astji setkávat s pojmy z genetiky. Middle English Literatura Charakteristika. Souhrnné ucelené vydání stedokol. Pro hodnocení se pihlaste nebo zaregistrujte. Pidat Odebrat Ks. Nejen ti kteí budou studovat na pírodovdeckých nebo lékaských fakultách ale vichni vzdlaní stedokoláci se budou stále astji setkávat s pojmy z genetiky. Podtitul pro gymnázia Uebnice slouí k výuce biologie ve tyletém gymnáziu a je jedním z díl ucelené ady. Uebnice mají schvalovací . Celou jsem ji zatím neetla ale je to super uebnice pro rozíení gymnaziálních znalostí o genetice. Vechny informace o produktu Genetika pro gymnázia marda J.

Právní časopis předplatné.


Elektronické knihy databáze cz Genetika pro gymnázia PDF. E-knihy nejznámější digitální knihovny nabízejí knihy Kočárek Eduard.