Cronlank Gouconranon

Česká a světová literatura pro 4.r. středních školPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Nezkusil Vladimír a kol.Čtyřdílná řada učebnic zkušeného autora i pedagoga je určena především pro gymnázia. Vybrané ukázky postihují podstatné rysy literárního vývoje, respektují zájmy mladého čtenáře a podněcují k hledání vlastních názorů na literaturu. Učebnice české a světové literatury autorského kolektivu navazuje na předchozí publikace této řady a přináší pohled na vývoj zejména české literatury po roce 1945. Doplňuje ji čítanka vybraných textů tohoto období a v závěru je uvedeno stručné opakování ze všech čtyř ročníků. Čtenáři se stávají svědky procesu hledání vlastní identity literatury, jenž vedl k podstatnému nárůstu, rozrůzňování a vrstvení jejích projevů. Vzhledem k rozsáhlému a členitému materiálu jsou představeni pouze klíčoví autoři a jejich díla, nastíněn je základní obrys dění v české literatuře v průběhu padesáti let. V návaznosti na látku pojednanou v učebnici a čítance pro 3. ročník SŠ je poukázáno na širší i užší kontexty, z nichž vybraná díla vyrůstala, na základě příslušných výkladů je lze též zasadit do rámce literatury světové. Učebnice vede k uvědomění si vlivu společenské situace a jejích proměn na literaturu a nabízí zamyšlení nad promítnutím obecnějších faktorů do určitého žánru, tématu nebo individuálního stylu. Formát A5 / 216 stran / 1. vydání


Nae cena s DPH . uebnice literatury pro 4. Poet testových úloh je pro kadé téma zastoupen tak aby dostaten ovil znalosti z dané oblasti.Literatura pro 3. Práv vydané uebnice jsou vnovány svtové a eské literatue 2.


Uebnice eské a svtové literatury autorského kolektivu navazuje na pedchozí publikace této ady a pináí pohled na vývoj zejména eské literatury po roce 1945. po roce 1945. Eshop Burzy uebnic. O que é taltos freud. eská a svtová literatura pro 4.roník stedních kol po roce 1945. Svtová literatura je pojata pouze rámcov. Výzkumný knihovník. Objednávejte knihu Literatura pro 3. Rychlý náhled eská a svtová literatura pro 4.roník stedních kol. Literatura pro 3. Nejlepší sci fi zombie knihy. Kolik studentů vysokoškolští tráví měsíc. roník stedních kol Hlavní autor Nezkusil Vladimír Vydáno 1998 ítanka pro 1. Nejnií ceny 450 výdejních míst 99 spokojených zákazníkNaeUebnice.cznaseucebnice.czhromadnaobjednavkaLiteratura pro 4. roník SO echová Marie. Rok vydání neuveden ISBN 86613. Objednávejte knihu eská a svtová literatura pro 3.

Guide Style ACS MENDELEY.


Regionální e-knihy Česká a světová literatura pro 4.r. středních škol PDF. Tvorba ebook, e-knihy, epub, mobi a PDF Nezkusil Vladimír a kol..