Cronlank Gouconranon

Deskriptivní geometrie 2 - Mongeovo promítáníPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Ivona SpurnáTitul ve dvou samostatných na sebe navazujících dílech pokrývá problematiku deskriptivní geometrie - Mongeova promítání. V úvodu najdete jednotlivé stavební kameny celé problematiky, na které následně navazují složitější úlohy vycházející ze základních úloh. První díl (už rozebraný) se věnuje souřadnému systému, zobrazení bodu, přímky, stopníkům obecné přímky, sklopení přímky, zobrazení roviny, obrazcům v rovině, vzájemné poloze dvou rovin, průsečíku přímky s rovinou, průniku rovinných obrazců, kolmosti přímky a roviny, neopomíjí ani otočení roviny do průmětny či osovou afinitu. Druhý díl je zaměřen na prostorová tělesa, konkrétně na hranol, jehlan, válec či kužel a jejich následné zobrazení, průsečíky, průniky apod. Jedná se po dlouhé době o jediný podobný titul na českém trhu.


Mongeovo promítání Ivona Spurná porovnání cen hodnocení a recenze Deskriptivní geometrie 2. V praxi pro zhotovení výrobní dokumentace se vak nevyuívá. Kompletní informace k výbru.164 KSklademPidat uivatelskou recenzi Deskriptivní geometrie 2. Mongeovo promítání Ivona Spurná198 KNení sklademDeskriptivní geometrie pro stední koly Mongeovo promítáníhttpsdumknihy.czdeskriptivnigeometrieprostredniskolymongeovoTitul ve dvou na sebe navazujících dílech pokrývá problematiku deskriptivní geometrie Mongeova promítání.


nejbnjí zobrazení v deskriptivní geometrii pravoúhlé promítání na dv k sob kolmé prmtny. Titul ve dvou na sebe navazujících dílech pokrývá problematiku deskriptivní geometrie Mongeova promítání. Martina tpánová Ph.D. DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE I. Díve rozptýlené a na empirismu zaloené metody sjednotil a na jednoduchých geometrických základech zaloil novou promítací soustavu. Mongeovo promítáníhttpssupermeda.cz63479deskriptivnigeometrie2mongeovopromitaniTitul ve dvou na sebe navazujících dílech pokrývá problematiku deskriptivní geometrie Mongeova promítání. Vechny nabízené uebnice máme skladem a obratem expedujeme.109 K1234567Pi pokusu o sdílení polohy dolo k chybAktualizovatVíce informacíUpozornní na dezinformaní webyZapnutoVypnoutSeznamNápovdaOchrana údajStatistika hledanostiPidat stránku do hledání odkazuje na sluby nejen od Seznam.cz. Pomykalová E. Skripta Deskriptivní geometrie 1 pracovní verze skript pdf 2.05 MB a dalí výukové materiály Svtlana Tomiczková Elektronická skripta DG výukové materiály MP Ax Kos. Píklady jsou azeny náhodn bez vzájemné souvislosti protoe se jedná vícemén o komplexní píklady není toho ani teba. Champaign Library Friends Shop. Vyuívá rovnobného pravoúhlého promítání objektu do dvou na sebe kolmých rovin pdorysny ve vodorovné poloze a nárysny ve svislé poloze.. Deskriptivní geometrie DGTKK Informace ke zkouce a ukázka zkoukové písemky zde. Mongeovo promítání body a pímka bod v rovin Mongeovo promítání hlavní a spádová pímka odchylka roviny od prmtny ez válce rovinou pímky a rovina Toggle navigation. Post BACC programy na Floridě. Deskriptivní geometrie. Mongeovo promítání oblá tlesa 7. Alternativní školy Long Island. Funkční perspektivu na Quizlet Deviance. Obsah pedmtu Osová afinita Mongeovo promítání Názorné zobrazení Pravoúhlá axonometrie Kosoúhlé promítání. Mongeovo promítání rovina daná rovnobkami.

Literatura o matematice.


Kde stahujete e-knihy? Deskriptivní geometrie 2 - Mongeovo promítání PDF. E-knihy v PDF, epub, mobi Ivona Spurná.