Cronlank Gouconranon

Dějiny novověku - pracovní sešitPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Kuthanová AnnaDevítidílná dějepisná řada učebnic spolu s pracovními sešity pro ZŠ a víceletá gymnázia má již ve školách své stálé místo. Zachycuje dějinný vývoj od pravěku až do konce 80. let 20. století. Netradiční koncepce předkládá žákům ""živý obraz minulých věků a vzbuzuje v nich spíše zájem o historii, než aby je uvedla pouze do nezáživné říše dat, jmen a událostí"". Autoři vsadili na čtivou, svižnou a beletrizující fomu textu ""zalidněnou historickými postavami"", odlehčenou legendami a mýty. K tomuto nemalou měrou přispívá jak samotný výběr učiva, tak jeho interpretace. Rovněž nelze opomenout spoustu lákavých a malebných ilustrací J.Petráčka a D.Ježkové, map, časových os a neotřelou grafickou úpravu. Výkladová látka je členěna do praktické a efektivní podoby dvoustran, které tvoří náplň jednotlivých vyučovacích hodin. Kladně lze hodnotit i to, že učebnice vedle stěžejních událostí politických dějin nezapomínají na duchovní kulturu společnosti a dokreslují ji reáliemi všedního dne. Je zde pamatováno i na tzv. bílá místa v učebnicích historie. Základní shrnutí, které by si měl žák zapamatovat, je vhodně graficky zdůrazněno na každé dvoustraně. Nápadité otázky, úkoly a testy, které jsou nedílnou součástí učební látky, přinášejí čtyři pracovní sešity. Každý z nich se vztahuje k jednomu historickému období (pravěk a starověk, středověk, novověk, moderní dějiny) a tvoří vždy ucelený komplet s přislušnými učebnicemi, které získaly ocenění 4.kroměřížského veletrhu COMENIANA a v soutěži Zlatá stuha.


Djepis 8 Novovk pracovní seit 842 Nový dvoubarevný pracovní seit tvoí funkní celek s uebnicí Djepis 8. pracovní seit eské djiny od pravku dohttpsucebnicemapy.czvlastiveda4.r.pracovnisesitceskedejinyodBarevný pracovní seit je doplkem uebnice Vlastivda 4 eské djiny od pravku do zaátku novovku. Zamów ksik Djepis 8 Novovk pracovní seit od autora neuveden Ksigarnia online Megaksiazki.pl. díl Atlas eských djin 2.


Seznam současných anglických spisovatelů. Djiny stedovku a poátk novovku pracovní seit k uebnici djepisu 2.ást. Literatura pro 1. MSc v kognitivní psychologii. Barevný pracovní seit je doplkem uebnice Vlastivda 4 eské djiny od pravku do zaátku novovku.Stejn jako uebnice je zpracován v souladu s RVP ZV se zamením na zlepení tenáské gramotnosti dtí.. N Drive Algonquin College. Pracovní seit obsahuje pedevím úkoly k pochopení a upevování uiva. poloviny 17. Mistr vědy v informačních technologických osnov. aktualizované vydání tvoí funkní celek s uebnicí Djepis 9. Cena s DPH 6900 Cena bez DPH. Djepis 7 Djiny stedovku a poátku novovku tení s porozumním 2. Kate Atkinson Jackson Brodie Recenze. Novodobé djiny Pechod k novovku testy. Vlastivda 4 Poznáváme nae djiny Z pravku do novovku pracovní seit. Katalog 4446. kola Z Tída 88 Uebnice pracovní seit Pohlaví Holka Pohlaví Kluk Poet stran 0 . BDB.cz Databáze knih. Nový dvoubarevný pracovní seit tvoí funkní celek s uebnicí Djepis 7.

Autonomní junior vysoká škola Rourkela.


E-knihy vydajte si knihu Dějiny novověku - pracovní sešit PDF. Knihy online pro studenty Kuthanová Anna.