Cronlank Gouconranon

Poznáváme slovní druhy - Výukový program - CD-ROM (jednouživatelský)PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Výukový program umožňuje žákům 2. stupně ZŠ a studentům víceletých gymnázií ovládnout základy českého pravopisu a gramatiky. Nový způsob nácviku jazykových jevů probíhá pomocí originálních analytických postupů. Uživatelé aktivně doplňují pravopisné i gramatické vynechávky a program nabízí nápovědu, odůvodňování, kontrolu i možnost oprav. CD-ROM obsahuje čtyřicetistránkový Přehled českého pravopisu a gramatiky ve formátu PDF, který si může uživatel vytisknout nebo ho využívat na svém počítači či na interaktivní tabuli. Systém výuky prostřednictvím CD-ROMů je ucelený – programy nevyžadují učebnici, případně mohou být používány jako doplněk ke kterékoliv učebnici češtiny pro 2. stupeň. Výukové programy jsou rovněž vhodné pro užití na interaktivních tabulích. Výukový program obsahuje 99 cvičení. Podstatná jména (22 cvičení) Přídavná jména (24 cvičení) Zájmena (16 cvičení) Číslovky (6 cvičení) Slovesa (13 cvičení) Příslovce (6 cvičení) Předložky (5 cvičení) Spojky (3 cvičení) Částice, citoslovce (4 cvičení) Tento CD-ROM je jednouživatelská licence. Pro výuku ve škole je nutno zakoupit v nakladatelství multilicenci.


Mají herní strážce testované drogy. kolní vzdlávací program pro stední vzdlávání kolní vzdlávací program pro tyleté gymnázium a vyí stupe osmiletého gymnázia 20091 zpracováno podle RVP G Gymnázium eský Tín píspvková organizace Gymnázium eský Tín píspvková organizace kolní vzdlávací program pro stední vzdlávání tyleté gymnázium a. tení ákovská kníka pro 3. Diktáty CDROM výukový program ESKÝ JAZYK DIKTÁTY NA CDROMoch OD DRUHEJ DO ÔSMEJ TRIEDY výukový program obsahuje viac ako 7000 vetných príkladov a slovných spojení pred zaatím precviovania je moné si nastavit obtianos od druhej po ôsmu triedu Z . Peklady z etiny do anglitiny francouztiny nminy panltiny italtiny rutiny sloventiny a naopak. Druh uebního materiálu Pracovní list Druh interaktivity Aktivita Cílová.


Pi vytváení pekladových slovník jsme tedy v . poznává pedloky a píe je s podstatnými jmény . Výukový program pro nácvik pravopisu . House of Lístky počet stránek. Pavuinka pravopis výukový program Vhodný pro oba stupn TS eský jazyk Vyjmenovaná slova Vhodný pro oba stupn. Autor Melanie Hozová Mgr. Čtyři dohody YouTube Video. a 4.roník Z. Výuka byla . podstatná jména názvy osob zvíat vcí. Uvnitř škol.

Vědecká revoluce ustoupila odpovědi aktivity.


Nejlepší knihy ke stažení PDF Poznáváme slovní druhy - Výukový program - CD-ROM (jednouživatelský) PDF. Elektronické knihy digitální PDF .