Cronlank Gouconranon

Periodická soustava prvků (oboustranná tabulka, A4)PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Vhodný doplněk k přehledu chemie. Obsahuje rovněž zjednodušenou variantu tabulky a přehled vlastností významných prvků. zvýraznění nejčastějších ox. čísel aktualizovaná data (IUPAC) vysvětlení veličin a pojmů přehled skupinových názvů prvků Periodická soustava prvků (základní charakteristika a vlastnosti) Skupinové názvy prvků, Mnemotechnická pomůcka pro snadné zapamatování skupiny Výklad pojmů (Elektronegativita, Relativní atomová hmotnost, Látkové množství, Molární hmotnost, Oxidační číslo aj.) Vlastnosti prvků (obecné vlastnosti kovů, nekovů a polokovů) Kovy (Hliník, Měď, Zinek, Olovo, Rtuť, Vápník, Hořčík, Cín, Stříbro, Zlato, Chrom, Železo a Alkalické kovy) Řada reaktivnosti kovů Nekovy (Kyslík, Halogeny, Fosfor, Vodík, Uhlík, Dusík, Síra, Vzácné plyny) Polokovy (Křemík, Germanium, Arsen, Selen)


Periodická tabulka prvk nebo té periodická soustava prvk je uspoádání vech chemických prvk v podob tabulky podle jejich rostoucích protonových ísel seskupených podle jejich cyklicky se opakujících podobných vlastností. Periodická soustava prvk tabulka A4. Aktualizované vydání vetn 4 nov pojmenovaných prvk nihonium Nh moscovium Mc tennessine Ts a oganesson Og. Laminovaná oboustranná tabulka ve formátu A4. Periodická soustava prvk A4 tabulka list A4 2 strany oboustranná laminace. Severozápadní indické pracovní místa.


Periodická Tabulka Prvků Pomůcky

periodickým zákonem který roku 1869 publikoval Dmitrij Ivanovi. Biomedicínská věda major. Kompletní technická specifikace produktu Periodická soustava chemických prvk Periodická tabulka prvk A4 výukové plakáty a dalí informace o produktu. Tabulka obsahuje zvýraznní nejastjích oxidaních ísel aktualizovaná data IUPAC vysvtlení veliin a pojm pehled skupinových názv prvk. 2 strany oboustranná karta 14x22 cm . Teoretické knihy fyziky pro začátečníky PDF. Středověká literatura význam. MBA nezisková správa pracovních míst. Výuková tabulka A4. . Druhou stranu tabulky tvoí Slovníek chemických pojm který obsahuje základní pojmy vztahy a vzorce obecné chemie. Certifikační kurz v oblasti udržitelnosti životního prostředí. Periodická soustava prvk ve velikosti formátu A4. 4900 K do koíku skladem 5 kus SEVT kód Periodická soustava prvk pro stední koly. Obsahuje rovn zjednoduenou variantu tabulky a pehled vlastností významných prvk.

Žena v délce okna.


Kde si môžete stiahnuť e-knihy do čítačky a mobilu zadarmo Periodická soustava prvků (oboustranná tabulka, A4) PDF. Kde stáhnout knihy zdarma .

Mnemotechnická Pomůcka Chemie Chemické Tabulky Prvků Chemické Prvky Tabulka