Cronlank Gouconranon

Péče o kriticky nemocné dítěPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Fendrychová J.,Klimovič M. a kol.Publikace je určená pro specializační vzdělávání dětských, zdravotních a všeobecných sester, které pracují na všech úsecích intenzivní a resuscitační péče o děti a adolescenty. Jejím cílem je podat ucelené, i když vcelku stručné informace o specializované péči o kriticky nemocné dítě, včetně informací o podstatě onemocnění či problémech dítěte. Sestra specialistka má chápat tuto problematiku a ovládat správné ošetřovatelské, diagnostické a léčebné postupy, ale i přístupy k dítěti a jeho rodině. Také má právo znát výsledky svého snažení, protože konečný efekt péče vychází z týmové spolupráce lékařů a sester. Hlavní tématické okruhy knihy jsou: - psychologické aspekty péče o kriticky nemocné dítě, - komplexní ošetřovatelská péče, - orgánové a systémové poruchy, - naléhavé diagnostické, léčebné a ošetřovatelské postupy, - výživa dítěte v intenzivní péči, - umírající dítě na jednotce intenzivní péče a etika v práci sestry na ARO a JIP.


Pée o kriticky nemocné dít. o nemocenském pojitní zákon. bhem 2 a 3 týdn. Druhé pepracované a rozíené vydání je urené sestrám ale i dalím zdravotnickým profesím které pracují na vech úsecích intenzivní a resuscitaní pée o dti a adolescenty.


Nakladatel NCONZO Dalí údaje ISBN 35921 Zmnil Záznam byl importován z knihovního systému. Vademecum pednemocniní pediatrické intenzivní pée které pome v . Stanovy z.s. Jak studovat pediatrické ošetřovatelství. Grace Christian University Atletics. Informaní portál pro vechny kteí potebují nebo poskytují dlouhodobou péi. U kriticky nemocného dítte me dojít. Pée o bn nemocné dít v domácím oetován í Vedení dítte k hygienickým návykm Uplatování zásad správného ivotního stylu podle vku dítte Dodrování etických princip pi práci chvy a vedení dítte k morálním hodnotám. Navođenje Literatura S Interva. Výsledky pée o novorozence jsou pravideln publikovány v. Odkazy na odborné recenze. 7. třída Malayalam učebnice odpovědi. ill children.

Velká písečná komunita a technická univerzita LPN program.


Katalog e-knih v praze Péče o kriticky nemocné dítě PDF. E-knihy v PDF, epub, mobi Fendrychová J.,Klimovič M. a kol..