Cronlank Gouconranon

Nová literatura pro střední školy 3 (učebnice)PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Lukáš Borovička, Michal Čuřín, Erik Gilk, David Jirsa, Iva KilianováUčebnice obsahuje výklad k literatuře od roku 1914 po současnost. V chronologickém sledu seznamuje žáky s vývojem světové a české literatury, a to ve třech kapitolách (Literatura v letech 1914–1939, Literatura v letech 1939–1989 a Literatura po roce 1989), z nichž každá je tvořena dvěma či třemi podkapitolami. Každá kapitola se nejprve věnuje jednotlivým obdobím z hlediska historických událostí, vývoje společnosti a kultury, poté je věnován prostor dobovým autorům a jejich stěžejním dílům. Výběr konkrétních autorů a jejich děl vychází z platných rámcových vzdělávacích programů, aktuálního katalogu požadavků ke státní maturitě, ale zohledňuje také školní seznamy literárních děl k maturitní zkoušce a preference žáků při výběru vlastní četby. U literatury po roce 1989 se pak spíše než na osoby spisovatelů zaměřujeme na převažující tendence v literární tvorbě a u každé z nich představujeme několik zajímavých děl. Nevyhýbáme se při tom ani populární literatuře a žánrům fantasy či young adult. U probíraných autorů naleznete stručné údaje o jejich životě a výklad k jejich tvorbě, u vybraných autorů pak i podrobný rozbor jednoho jejich významného díla. Tento rozbor reflektuje hlediska, z nichž by měl žák umět dílo rozebrat u ústní zkoušky při státní maturitě. Výklad o autorech a jejich dílech dále doplňují v bočním sloupci další historické, kulturní, umělecké, společenské či jiné souvislosti, zajímavosti, ale především definice literárněteoretických pojmů využívaných při interpretaci uměleckých textů. Znalosti literárněteoretické terminologie žáci využijí při interpretaci děl, a to nejen při práci s pracovním sešitem, ale především u maturitní zkoušky. K hlavním cílům učebnicové sady Nová literatura 3 patří – v návaznosti na předchozí dva díly – příprava žáků ke státní maturitě, rozvíjení porozumění textu, čtenářské gramotnosti, schopnosti interpretovat literární dílo, dále také vytváření mezipředmětových vazeb či výuka v souvislostech.


Nakladatelství Didaktis. Uebnice pro 3.roník. roník stedních kol. TAKTIK International s.r.o. Vekeré informace o produktu. Uebnicová sada je vhodná pro vechny obory stedních kol zakonené státní maturitní zkoukou.


Dnes objednáte zítra vyzvednete a mete zaít íst. roník gymnázií Josef Soukal . Nová literatura pro stední koly 3 uebnice autor neuvedený. V chronologickém sledu seznamuje áky s vývojem svtové a eské literatury a to ve tech kapitolách Literatura v letech Literatura v letech a Literatura po roce 1989 z nich kadá je tvoena dvma i temi podkapitolami. Objednávejte knihu Nová literatura pro stední koly 3 uebnice v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. 0 iadna recenzia. Kindle C J krabice. UCSC AGPM poradenství. Descargar Adobe Reader Castellano Gratis. Nová literatura 3 pro S prvodce pro uitele.

Jak najít členy rodiny zdarma UK.


Čtení PDF dokumentů Nová literatura pro střední školy 3 (učebnice) PDF. Elektronické knihy epub PDF Lukáš Borovička, Michal Čuřín, Erik Gilk, David Jirsa, Iva Kilianová.