Cronlank Gouconranon

Hravý přírodopis 9 - Učebnice pro 9.r.PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
H. Žídková, K. KnůrováUčebnice je rozdělena do dvou tematických celků: První a rozsáhlejší se zabývá geologickými vědami, seznamuje žáky s jejich přehledem i předměty studia. Podrobně se věnuje mineralogii, petrologii, geomorfologii a paleontologii. V mineralogické části učebnice jsou žáci obeznámení s fyzikálními vlastnostmi nerostů, s jejich dělením podle chemického složení i jednotlivými zástupci. V petrologické části se žáci dozvědí, jak se třídí horniny podle způsobu vzniku, a poznají typické horniny jednotlivých skupin. Geomorfologická část se věnuje problematice formování zemského povrchu prostřednictvím vnitřních a vnějších geologických dějů. V poslední části geologického celku, věnované paleontologii, se žáci seznámí s geologickými dějinami a s vývojem života na Zemi. Druhý tematický celek učebnice se zaměřuje na základy ekologie. Žáci se v něm setkají se základními ekologickými pojmy, poznají důsledky vlivu neživých složek prostředí na organismy a také se dozvědí něco o vztazích mezi jednotlivými populacemi v rámci ekosystémů a jejich působení na organismy. Poslední část ekologického bloku učebnice je věnována působení člověka a ochraně životního prostředí. Učebnice byla vytvořena na základě nejnovějších poznatků z oblasti geologie i ekologie a je koncipována tak, aby žáci získali nejen kvalitní znalosti o dané problematice, ale také motivaci a zájem o probírané učivo. I z tohoto důvodu jsou jednotlivé kapitoly obohaceny o motivační úlohy, rozšiřující informace a zajímavosti, výklady nových pojmů, velké množství obrázků, názorných schémat a podnětů pro pokusy, které si žáci mohou vyzkoušet ve škole či doma. V učebnici jsou rovněž na konci jednotlivých kapitol zařazeny otázky sloužící k opakování. V polovině a na konci učebnice mají žáci k dispozici dva soubory opakovacích otázek, jež se věnují probraným tématům. Na závěr je zařazeno několik námětů na laboratorní práce a výkladový slovníček s přehledem použitých pojmů. Na učebnici svou tematikou navazuje podobně graficky i logicky strukturovaný pracovní sešit Hravý přírodopis 9, který je vhodný k dalšímu procvičení a upevnění získaných vědomostí.


Pírodopis 9 Uebnice. Hravý pírodopis pro 6. Kniha Hravý pírodopis 9 Podtitul pracovní seit Pracovní seit Hravý pírodopis pro 6. Cochces.cz Vám porovná ceny.


a ZICHÁEK V. Restaurátorské poezie v anglické literatuře. Požadavky na biomedicínské inženýr. Hravý pírodopis 9 uebnice Literatura pro základní koly. U.S. Pracovní růst po měsíčním grafu. Chemie Pírodopis Zempis Geologie Výtvarná výchova Tlesná výchova . Pírodopis 9.r. Na uebnici svou tematikou navazuje podobn graficky i logicky strukturovaný pracovní seit Hravý pírodopis 9 který je vhodný k dalímu procviení a upevnní získaných vdomostí. roník Z a víceletá gymnázia Titul je na partnerském skladu 20ks doruujeme za 3 pracovní dny Vae cena s DPH 175 K vloit do koíku Kdy zboí dostanu. Hravý pírodopis 9 pracovní seit . Vědec černá díra fotografie. Pracovní seity a. 2020 ISBN 32203 EAN 32203 Popis Pracovní seit Hravý pírodopis pro 6. Hravý pírodopis 9 Uebnice pro 9.r. ISBN 85874 EAN 85874 Poet stránek 128 Vazba itá broovaná Formát 210 x 280 Rok vydání 2007 1.

NHS generální výkonný plat.


eknihy ke stažení Hravý přírodopis 9 - Učebnice pro 9.r. PDF. E-knihy zdarma H. Žídková, K. Knůrová.