Cronlank Gouconranon

Hravá chemie 9 - Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
G. Budínská, A. Krizanová, V. Nývltová, P. TomanUčebnice Hravá chemie 9 srozumitelnou formou seznamuje žáky se základy organické chemie a biochemie. Rovněž se věnuje ekologické problematice a významu chemie pro společnost a průmysl. Učebnice je zpracovaná podle nejnovějších vědeckých poznatků a jednotlivé kapitoly jsou obohaceny o zajímavosti, návrhy demonstračních pokusů ve škole, ale také o pokusy, které může žák provádět doma. Probíraná látka je srozumitelně vysvětlena tak, aby žádný chemický pojem nebo děj nepředstavoval pro žáky problém. V rámci každé kapitoly jsou uvedeny otázky a úkoly, které nejen upevňují získané vědomosti, ale také propojují probíranou látku s dalšími obory lidské činnosti (ekologie, průmysl, historie, biologie apod.). První část učebnice se věnuje redoxním reakcím a jejich použití. Žáci se zde seznámí s oxidačně-redukčními reakcemi a jejich vyčíslováním. Kapitola se věnuje také elektrochemickým metodám, jako je elektrolýza. V druhé části se učebnice věnuje úvodu do studia organické chemie, kde se žáci seznámí nejen se zpracováním ropy, ale také s jednotlivými uhlovodíky a jejich deriváty. Důraz je kladen na pochopení názvosloví organických sloučenin a na správné třídění derivátů uhlovodíků. Třetí část je věnována úvodu do biochemie, který je podán formou přístupnou pro žáky 9. ročníku. Žáci zde získají základní informace o sacharidech, proteinech a lipidech. Uvedené kapitoly jsou zpracovány s ohledem na praktické využití, tak aby se žáci mohli alespoň v základním rámci orientovat v současné době plné různých potravinových doplňků a léčivých postupů. Čtvrtá část učebnice je zaměřena na chemii polymerů. Žáci se zde seznámí se základním členěním používaných plastů a s jejich základní charakteristikou. Nedílnou součástí je také kapitola o dopadu nejen plastů, ale celé chemie na životní prostředí. Pátá část učebnice se věnuje významu chemie pro průmysl a lidskou společnost. Žáci se zde seznámí se základními znaky průmyslové výroby a jednotlivými průmyslovými odvětvími. Součástí je také kapitola, která se zaměřuje na bezpečnost a vliv chemie na zdraví. Šestou část tvoří abecedně řazený slovníček použitých pojmů. Sedmá část je věnována pokusům a laboratorním pracím, díky nimž si žáci procvičí a upevní znalosti z oblasti obecné a anorganické chemie. V učebnici jsou také zařazeny shrnující strany, které pomohou žákům utřídit si získané znalosti, a opakovací otázky a úkoly, které pomohou zjistit míru získaných znalostí.


Uebnice jsou tvoeny podle nov. Ideální k uebnici Nová generace 9. Objednávejte knihu Hravá matematika 9 PS pro 9. roník Zv Metodická píruka . V souladu s RVP ZV Jako novinku pro kolní rok jsme si pro Vás pipravili novou kompletní adu uebnic Hravá etina pro 6.9.


let eská literatura po roce 1989. roník Z a víceletá gymnázia. Z a VG Chemie 8 pro Z a VG Hravý pírodopis 8 Uebnice pro 8. chemie chemie uivo 9. Uebnice je zpracovaná podle nejnovjích vdeckých poznatk a jednotlivé kapitoly jsou obohaceny o zajímavosti návrhy demonstraních pokus ve kole ale také o pokusy které. Hravá literatura 9 pro 9. Hravá prvouka 3 uebnice. Pracovní seity i tabulka periodická soustava prvk. Úspěšná střední škola: Toto věříme PDF. Světové bankovní stipendia. Psychologické kurzy. John Steinbeck knihy cestuje s Charley. Hravá chemie 8 uebnice pro 8.

Architektura WSU Major.


E-knihy v PDF, epub, mobi Hravá chemie 9 - Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia PDF. Elektronické knihy digitální PDF G. Budínská, A. Krizanová, V. Nývltová, P. Toman.