Cronlank Gouconranon

Česko - anglický právnický slovník s vysvětlivkamiPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Chromá MartinaNově zpracovaný slovník široce a vyváženě pokrývá pojmoslovní hlavních odvětví českého práva. Pozornost je věnována i ostatním odvětvím, jako jsou právo patentové, autorské, ochrany životního prostředí atd. Dílo je výsledkem dlouhodobého srovnávání českého práva a angloamerického právního systému. Slovník je určen pro manažery, ekonomy, překladatele a tlumočníky, studenty právnických fakult i oboru překladatelství a tlumočnictví a další uživatele. Publikace obsahuje 9.200 českých heslových záhlaví (právních termínů, obecně-vědních a obecně-právních výrazů), 29.000 českých výrazů, terminologických spojení a větných celků, 46.000 anglických ekvivalentů, velké množství českých i anglických vysvětlivek


50 3x Na sklad. Nejlepší školní čtvrti v jižní Kalifornii 2020. Cityu knihovna databáze. tenáské recenze Potovné nad 999 K zdarma Slevy na bestsellery 25 Kniha eskoanglický právnický slovník s vysvtlivkamihttpstrhknih.czknihabnuytbmuKupte nebo prodejte knihu eskoanglický právnický slovník s vysvtlivkami v online antikvariátu TrhKnih.cz.


Pracovní pracovní místa ve vládním sektoru 2021. Dále prodáváme globusy kolní poteby a uebnice pro pedkoláky.Anglickoeský a eskoanglický slovník Knihkupectví Primushttpsprimus.czproductanglickoceskyaceskoanglickyslovnik3366Moderní kapesní slovník anglického jazyka z ady velmi populárních slovník z nakladatelství Fragment v praktických plastových deskách.139 KSklademeskoanglický právnický slovník s vysvtlivkami Dumknihy.czhttpsdumknihy.czceskoanglickypravnickyslovniksvysvetlivkamiTento slovník iroce a vyváen pokrývá pojmoslovní hlavních odvtví eského práva pozornost je vnována i ostatním odvtvím jako jsou právo patentové autorské ochrany ivotního prostedí atd.eskoanglický právnický slovník Leda Výukové programyhttpspachner.czceskoanglickypravnickyslovnikleda324peskoanglický právnický elektronický slovník z nakladatelství LEDA.Anglickoeský technický slovník Knihkupectví Primushttpsprimus.czproductanglickoceskytechnickyslovnik1526Slovník obsahuje asi 78 000 termín a terminologických spojení ze základních technických obor.265 KSklademeskoanglický právnický slovník s vysvtlivkami Marta Chromáhttpsmartinus.czKupte knihu eskoanglický právnický slovník s vysvtlivkami od Marta Chromá na Martinus.cz. Dále prodáváme globusy kolní poteby a uebnice pro pedkoláky. A navíc veselé obrázky vám zvednou náladu pi eení neekaných zádrhel. Info Leda 2010 3. CHROMÁ Marta. Nov zpracovaný slovník iroce a vyváen pokrývá pojmoslovní hlavních odvtví eského práva pozornost je vnována i ostatním odvtvím jako jsou právo patentové autorské ochrany ivotního prostedí atd.Dílo je výsledkem dlouhodobého srovnávání eského práva a angloamerického právního systému. Jednotky Vytvoit citaci Poslat emailem Exportovat záznam. Pouze bazar adit. MFA ilustrace online. Občanství vzdělávání pro klíčovou fázi 3. Speciální vzdělávání bakalářský titul online. Je uitenou pomckou nejen pro právníky a studenty ekonomických a právnických kol ale i pro odborníky v oblasti finannictví a pojiovnictví pekladatele tlumoníky a irokou veejnost. esko anglický právnický slovník s vysvtlivkami Cizojazyné knihy Tento slovník iroce a vyváen pokrývá pojmoslovní hlavních odvtví eského práva pozornost je vnována i ostatním odvtvím jako jsou právo patentové autorské ochrany ivotního prostedí atd.

Carnegie Mellon University Qatar.


E-knihy nejznámější digitální knihovny nabízejí knihy Česko - anglický právnický slovník s vysvětlivkami PDF. Beletria (e-knihy) vo formáte PDF Chromá Martina.