Cronlank Gouconranon

Deutsch mit Max 2 - učebnice (A1)PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Fišarová O., Zbranková M.Nová dvoudílná učebnice oblíbených autorek je určená pro výuku němčiny jako druhého cizího jazyka v 8.–9. (resp. 7.–9.) ročnících základních škol nebo v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Soubor svým obsahem i rozsahem plně odpovídá požadavkům stanoveným v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, tj. cca 200 hodin výuky s cílem dosáhnout výstupní úrovně A1 podle SERR pro jazyky. Autorky čerpají své náměty z dlouholetých pedagogických zkušeností i z ohlasů na svoji první učebnici vydanou v Nakladatelství Fraus Start mit Max, která se stala jedním z nejoblíbenějších titulů na prvním stupni základních škol. Žáci se opět setkávají s průvodcem Maxem, tentokrát mobilním telefonem, který jim bude oporou při překonávání úskalí gramatiky či slovní zásoby. Každý díl učebnice je rozdělen do osmi tematických celků a zaměřuje se na všechny čtyři základní dovednosti – mluvení, čtení, psaní i poslech. Gramatické učivo odpovídá cílové úrovni A1, které bude dosaženo po probrání obou dílů. V každé lekci jsou přehledně stanoveny komunikativní cíle. Učebnice obsahují okrajové lišty s prostorem pro mezipředmětové vztahy, strategie učení a zajímavosti z německého prostředí. Žáci jsou vedeni k tomu, aby po probrání lekce v části Moje portfolio sami zhodnotili, nakolik se jim těchto cílů podařilo dosáhnout. Učitelům pak jistě bude oporou podrobně strukturovaný obsah, který mohou využít jako podklad při vytváření Školního vzdělávacího programu. Součástí kompletu jsou nahrávky včetně zajímavých rytmizací (rapy), pracovní sešit s důkladnou kontrastivní prezentací probraného gramatického učiva a vloženým přehledem gramatiky a podrobně zpracovaná příručka učitele. V ní jsou kromě metodických postupů k jednotlivým lekcím zpracována také průřezová témata a konkretizovány klíčové kompetence. Součástí příručky jsou testy lekcí, zahrnující všechny čtyři dovednosti.


Milena Zbranková Jana Tvrzníková Oldich Poul. Poet lekcí byl zredukován pi nezmnné tematické náplni z osmi na. New York Times BestSeller List archiv. nejprodávanjí. Historie katolické církevní časové osy. Certifikovaný profesionál ve zdravotnických informačních a řídících systémech (Cphimy).


ronících základních kol nebo v odpovídajících . Deutsch mit Max A1 pracovní seit 2. Druhý díl je vhodný pro áky 8. ronících základních kol nebo v. Nové vydání oblíbené dvoudílné uebnice nminy pro Z a víceletá gymnázia. Deutsch mit Max neu interaktiv 2 uebnice 22900 K do koíku skladem 1 kus SEVT kód 605 Deutsch mit Max neu interaktiv 1 píruka uitel. Deutsch mit Max A1 uebnice 2.díl. Uebnice a skripta. Divize 1 hokejové školy. Deutsch mit Max azení Doporuené Od nejlevnjího Od nejdraího Dle jména AZ Od nejnovjího Nmina A1díl 2 Uebnice Deutsch mit Max Olga Fiarová U dodavatele. Regis College Rank. Vyuití spolených násobk a dlitel II. Titul Deutsch mit Max A1díl 2 uebnice od kolektiv autor 85942 zakoupíte na www.knihacek.cz s velkou slevou a dopravou od 49 K. Dm knihy.cz Knihy Uebnice Deutsch mit Max neu interaktiv 2 Uebnice. Uebnice a jazyky Jazyky Nmina Nmina pro S Nmina Deutsch mit Max A1díl 1 Celkové hodnocení Autor Olga Fiarová Nakladatel Fraus Vazba Broovaná Jazyk esky Publikováno 1.

Nejlepší soukromé střední školy v Montaně.


PDF knihy bazár Deutsch mit Max 2 - učebnice (A1) PDF. Knihy v PDF Fišarová O., Zbranková M..