Cronlank Gouconranon

Angličtina pro číšníky a kuchařePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Dagmar Lanská, Jaroslava KutováUčebnice je určena především učebním oborům kuchař a číšník na středních odborných učilištích, ale i dalším zájemcům o obor kuchař a číšník, kteří si chtějí zdokonalit své znalosti profesní angličtiny. Je koncipována do 20 lekcí, které jsou zpracovány přehlednou a logickou formou umožňující studentovi snadnou orientaci. Jednotlivé lekce se zaměřují především na získání a rozvíjení komunikativních schopností, porozumění obecnému i odbornému textu a práci s odbornou slovní zásobou. Volba mluvnického učiva je výběrová, protože je podřízena sledovanému cíli, tedy naučit studenty správně anglicky komunikovat v praxi číšníka nebo kuchaře a použít přitom odpovídající terminologii a vhodnou mluvnickou strukturu. Jednotlivé lekce obsahují úvodní část, zpravidla typu Čtení nebo Poslech, následuje část Rozšiřujeme si slovní zásobu, ve které se postupně buduje znalost odborných výrazů z oboru gastronomie, částečně i hotelnictví. Toto další rozšíření slovní zásoby o strukturovanou anglicko-českou odbornou slovní zásobu má sloužit jako cenný zdroj informací jak pro studenty, tak pro další zájemce o obor. Velká pozornost je věnována popisu jídel a technologickým postupům jejich přípravy. Část mluvnice obsahuje nezbytný gramatický výklad včetně cvičení, která slouží k upevnění a nácviku vysvětleného mluvnického učiva. Gramatický výklad je podán srozumitelnou formou, student je veden nenásilnou a motivační formou k pochopení nových mluvnických struktur, jejichž výběr je pragmatický a zaměřený na praxi. Před vysvětlením některých nových gramatických jevů je zařazeno opakování předchozího učiva pro jejich snazší pochopení a postoupení k vyšší obtížnosti. Na konci učebnice je zařazen Stručný mluvnický přehled. Část Cvičení obsahuje cvičení komplexní, souborná, zaměřená na nácvik mluvnických jevů a odborné slovní zásoby v jejich propojení, poslechu i čtení. Počítá se s aktivní prací studenta formou písemných překladů, doplňování a podobných aktivit, které jsou realizovány přímo v jednotlivých lekcích. Převažují cvičení hravá a zábavná, při nichž student řadu cvičení vypracovává přímo v učebnici. Do jednotlivých lekcí jsou tedy zařazena cvičení na čtení, poslech, úkoly k písemnému zpracování, cvičení na procvičování komunikace jednotlivců i dvojic nebo celé studijní skupiny. Učebnice slouží zároveň jako pracovní sešit, kam student může psát a zpracovávat písemně zadané úkoly. Součástí každé lekce je v závěrečné části anglicko-český slovníček nových výrazů z dané lekce. Slovní zásoba z lekcí je zpracována souhrnně v příloze formou anglicko-českého a česko-anglického slovníku, který tvoří součást učebnice. Pozornost je věnována i interkulturní složce, především odlišným zvyklostem ve stravovacích návycích a příslušných reáliích anglicky mluvících zemí a České republiky.


ANJ anglický jazyk. Lanská z katedry jazyk VH a Mgr. Uebnice je urena pedevím uebním oborm kucha a íník na stedních odborných. Anglitina pro íníky a kuchae. na VE Anglitina pro íníky kuchae a gastronomii Obchodujeme nmecky Deutsch an der Uni kniha CD.


KUTOVÁ Jaroslava LANSKÁ Dagmar. Kutová ISBN . Nakupujte knihy online vo vaom . Nové vydání této uebnice je ureno pedevím uebním oborm kucha a íník na stedních odborných uilitích studentm stedních hotelových kol ale i dalím zájemcm o obor kucha a íník kteí si chtjí zdokonalit své znalosti profesní anglitiny. Titul je zaazen do ánr Uebnice vzdlání S Anglický jazyk ISBN 65644. Máme velký výbr kuchaského obleení i obleení pro servírky a íníky. Journal of Food and Backaringová technika a technologie (Bulharsko). Nmina pro íníky a kuchae Vra Höppnerová Cílem nového vydání uebnice je vtípit studujícím praktické jazykové dovednosti potebné ve styku s hostem a seznámit je se základy nmecké gramatiky. Milkman Anna hoří otázky. NYU PhD Ekonomika. Autor Dagmar Lanská Jaroslava Kutov. Nasazení aplikace Flask. Geografie Class 12 Kniha 1. Dm knihy.cz Knihy Uebnice Anglitina pro íníky a kuchae. Dále prodáváme globusy kolní poteby a uebnice pro pedkoláky. Nmina pro íníky kuchae a gastronomii. lovk a spolenost.

Analýza literatury znaků.


E-knihy online v PDF Angličtina pro číšníky a kuchaře PDF. Eknihy na stiahnutie Dagmar Lanská, Jaroslava Kutová.